Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG

Pierwszy Zastępca redaktora naczelnego

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UMK

Zastępca redaktora naczelnego

ks. dr Adam Jeszka, UMK

Sekretarz redakcji

ks. dr Łukasz Koszałka, GSD

Redaktorzy tematyczni

ks. prof. dr hab. Jan Perszon, UMK - nauki teologiczne
dr hab. Michał Kosznicki, prof. UG - nauki humanistyczne
ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UMK - nauki społeczne

Redaktorzy językowi

ks. dr Maciej Kwiecień, GSD - język polski
prof. dr hab. Jean Ward, UG - native speaker

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.