Opublikowane: 06-03-2021

Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny

Dominika Łukasik
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2020-037

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian w funkcjonowaniu rodziny w związku z faktem pojawienia się w niej dziecka z niepełnosprawnością. Każde rodzicielstwo związane z chorobą dziecka łączy się z nagłą zmianą sytuacji rodzinnej, a zatem jest momentem szczególnym, który może wpływać pozytywnie na trwałość struktury rodziny, umocnić jej więzi lub też przeciwnie - stać się początkiem dezorganizacji prowadzącej nawet do rozpadu rodziny. Niepełnosprawność dziecka w rodzinie wpływa znacząco na jakość relacji pomiędzy małżonkami, stawia przed nimi szersze zadania i obowiązki oraz konieczność współdziałania i wzajemnego wsparcia. Obecność dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie zmienia także warunki rozwoju jego zdrowego rodzeństwa.

Słowa kluczowe:

rodzina, dziecko, niepełnosprawność, rodzeństwo, środowisko społeczne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Łukasik, D. (2021). Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny. Studia Gdańskie, 47, 271–283. https://doi.org/10.26142/stgd-2020-037

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.