„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem w dostępie open acces, w którym są publikowane teksty odzwierciedlające naukową refleksję i badania nad zagadnieniami religijnymi i społeczno-kulturowymi. Prezentowane na łamach czasopisma studia wpisują się we współczesną dyskusję o problemach z zakresu historii religii i Kościoła, egzegezy biblijnej, teologii systematycznej i praktycznej oraz filozofii i socjologii.

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • Biblioteka nauki
 • CEEOL
 • CEJSH
 • EBSCO
 • IC Journals Master List
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
 • nauki biblijne
 • nauki teologiczne
 • filozofia
 • historia
 • nauki o kulturze i religii
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia
MEiN 70 (2023)
Index Copernicus 94.27 (2022)
Dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z O czasopiśmie zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy muszą zarejestrować się do czasopisma zanim wyślą zgłoszenie lub zalogować się i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie?
Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje.
Następnie prosimy o rejestrację na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji: "Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent".
Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie - w edycji swojego profilu można rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent.
Prośba o sporządzenie recenzji konkretnego artykułu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową.

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Logo EBSCO
Logo ROAD
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.