Opublikowane: 27-12-2023

Wolność religijna w mowach św. Pawła w Dz

Wojciech Wasiak
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2023-014

Abstrakt

Święty Paweł podczas swoich podróży misyjnych spotykał wiele kultur i państw. Apostoł narodów tak, jak został przedstawiony w Dziejach Apostolskich, szanował swych adresatów, gdy próbował ich przekonać, że chrześcijaństwo jest religią prawdziwą. W jego wystąpieniach zawsze pojawia się napięcie pomiędzy wezwaniem do oddawania czci jedynemu Bogu a wolną wolą ludzi, którzy mogą odrzucić Dobrą Nowinę i czcić własnych bogów. Szczególne znaczenie dla przedmiotu naszych badań będą miały przemówienia w Antiochii Pizydyjskiej (najdłuższe przemówienie Pawła w Dziejach Apostolskich) do Żydów – Dz 13,16-41, przemówienie w Listrze do pogan – Dz 14,15-17, przemówienie w Atenach do Greków – Dz 17,22-31. W tych fragmentach Paweł ujawnia swoje przekonania i strategię działania; docenia pozytywne strony dotychczasowych wierzeń, ale podkreśla także konieczność prawdziwego kultu.

Słowa kluczowe:

Mowy św. Pawła, wolność religijna, Dz 13,16-41, Dz 14,15-17, Dz 17,22-31

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wasiak, W. (2023). Wolność religijna w mowach św. Pawła w Dz. Studia Gdańskie, 53, 22–36. https://doi.org/10.26142/stgd-2023-014

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.