Opublikowane: 27-12-2023

Siedem prorokiń w Starym Testamencie według Talmudu Babilońskiego (Meg. 14a-15a)

Mateusz Wyrzykowski
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2023-017

Abstrakt

Prorocy przekazujący ludowi wolę Boga pełnili swoją nadprzyrodzona misję i mieli realny wpływ na instytucje odpowiadające za funkcjonowanie państwa. Biblia Hebrajska mówi również explicite o powołaniu prorokiń. Tradycja ta została rozwinięta i szczegółowo omówiona w talmudycznym traktacie Megilla (14a-15a). Rabini tytuł ten przyznali siedmiu kobietom: Sara, Miriam, Debora, Anna, Abigail, Chulda i Estera. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie oraz omówienie aspektów z ich życia oraz przesłania, które przełożyły się na nadanie im tytułu „prorokini”.

Słowa kluczowe:

prorokini, Sara, Miriam, Debora, Anna, Abigail, Chulda, Estera

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wyrzykowski, M. (2023). Siedem prorokiń w Starym Testamencie według Talmudu Babilońskiego (Meg. 14a-15a). Studia Gdańskie, 53, 63–74. https://doi.org/10.26142/stgd-2023-017

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.