Tom 56 Nr 1 (2020)

Artykuły

Andrzej Kobyliński, Czym jest sakralny wymiar natury? Filozoficzna interpretacja twórczości Friedricha Hölderlina w dziełach Romano Guardiniego

Arkadiusz Lao, Krytyka idei „bezwyznaniowości” w ujęciu Wojciecha Dzieduszyckiego

Jerzy Luty, Jak możliwa jest adaptacyjna analiza sztuki? Niektóre problemy metodologiczne estetyki ewolucyjnej

Marek Łagosz, Problem (a)czasowości Boga

Sylwester Warzyński, Między podmiotem absolutnym a bytową nieokreślonością. O antyhumanistycznych źródłach współczesnej kultury

Recenzje i sprawozdania

Adam Świeżyński (rec.), Marian Grabowski, Pierwociny stworzenia. Pomiędzy filozofią a fizyką, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019

Ewa Podrez (rec.), Piotr Stanisław Mazur, Metafizyka istnienia człowieka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018

Maria Luisa Portocarrero (rec.), Andrzej Wierciński, Existentia Hermeneutica: Understanding as the Mode of Being in the World, LIT, Zürich 2019

Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 października 2019 r.

Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie religijne, kultura i racjonalność wiary w twórczości Romano Guardiniego, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 maja 2019 r.

Maciej Nowak, Sprawozdanie z konferencji: Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań technologii. Filozoficzno-kulturowe aspekty postępu technicznego, UKSW, 23.05.2019 r.

PDF

Opublikowane: 2020-03-31


Recenzje i sprawozdania
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa