Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. ucz. dr hab. Adam Świeżyński, UKSW, Instytut Filozofii (a.swiezynski@uksw.edu.pl)

Zastępca redaktora naczelnego

prof. ucz. dr hab. Kordula Świętorzecka, UKSW, Instytut Filozofii (k.swietorzecka@uksw.edu.pl)

Sekretarz redakcji

dr Dariusz Kucharski, UKSW, Instytut Filozofii (d.kucharski@uksw.edu.pl)

Członkowie redakcji

prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski

prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński

prof. ucz. dr hab. Dariusz Piętka

prof. dr hab. Robert Piłat

prof. ucz. dr hab. Magdalena Płotka

 
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa