O czasopiśmie

Zakres tematyczny i specyfika czasopisma

Studia Philosophiae Christianae (SPCh) jest czasopismem naukowym przypisanym do dyscypliny naukowej Filozofia, redagowanym w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W SPCh publikowane są oryginalne artykuły z zakresu wszystkich subdyscyplin filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń naukowych o tematyce filozoficznej oraz wspomnienia biograficzno-naukowe osób należących do środowiska filozoficznego. Spektrum odniesień tematycznych może także sięgać do innych nauk, zwłaszcza nauk humanistycznych i społecznych.

Specyfiką SPCh jest publikowanie artykułów z zakresu filozofii klasycznej, a w szczególności jej kontynuacji w ramach szeroko rozumianej filozofii chrześcijańskiej, mieszczących się w kręgu zagadnień filozofii teoretycznej oraz praktycznej.

Artykuły publikowane są w języku polskim oraz w językach kongresowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w języku angielskim.

Od roku 2021 artykuły są publikowane w SPCh na bieżąco w formie elektronicznej na witrynie internetowej SPCh, a następnie, po zamknięciu roku wydawniczego, wydawane jako dwa numery półrocznika w formie tradycyjnego wydruku.

SPCh zapewnia darmowy dostęp do opublikowanych treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.
 

Historia czasopisma

Studia Philosophiae Christianae ukazuje się nieprzerwanie od 1965 roku. Założycielem czasopisma byli ks. prof. dr hab. Józef Iwanicki i  ks. prof. dr hab. Kazimierz Kłósak. SPCh było regagowane przez pracowników  Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a od 2000 roku - przez pracowników Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do roku 2010 SPCh był półrocznikiem, w latach 2011-2020 - kwartalnikiem, a od 2021 ponownie półrocznikiem.

Od początku istnienia czasopisma ukazywały się w nim prace z zakresu filozofii (a początkowo także psychologii) dotyczące jej głównych dyscyplin: historii filozofii, mateafizyki, filozofii Boga, filozofii religii, filozofii przyrody, antropologii, teorii poznania, logiki, metodologii nauk, filozofii nauki, etyki i bioetyki. W latach 60. i 70. XX wieku ukazywały sie także artykuły polemizujące z filozofią marksistowską.

SPCh uczestniczyło w programach finansowanych przez MNiSzW: "Działalność Upowszechniająca Naukę" oraz "Program wsparcia czasopism naukowych".

Redaktorzy naczelni:

 • 1965 - 1973 - ks. prof. Józef Iwanicki
 • 1973 - 1977 - ks. prof. Kazimierz Kłósak
 • 1978 - 1981 - ks. prof. Tadeusz Ślipko
 • 1981 - 1988 - ks. prof. Mieczysław Lubański
 • 1988 - 1995 - ks. prof. Szczepań W. Ślaga
 • 1996 - 2020 - prof. Anna Latawiec
 • od 2020 - prof. UKSW Adam Świeżyński

Dane czasopisma

 • ISSN: 0585-5470
 • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/)
 • Dyscypliny: Filozofia
 • Repozytoria naukowe, w których dostępne jest SPCh:
  • BazHum (link)
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (link)
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library (link)
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa (link)

 
Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa