Uwagi dotyczące roli fenomenologii Husserla w dzisiejszych czasach

David Rybák

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.22

Abstrakt


Fenomenologia Huserrla otwiera na nowo możliwość zapytania o to, co etyka może współcześnie oznaczać i czym być. Autor artykułu uważa, że z całą pewnością nie powinna być ona osądzaniem rzeczy ani osób w przyjętym horyzoncie etycznym, lecz przede wszystkim pytaniem o ten horyzont sam w sobie.

Słowa kluczowe


etyka, fenomenologia, filozofia, metafizyka, tradycja, Europa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Husserl E. (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Evanston: Northwestern University Press.

Husserl E. (1976a). Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Haag: Nijhoff.

Husserl E. (1976b). Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Haag: Nijhoff.

Husserl E. (1982). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, First Book. General Introduction to a Pure Phenomenology. Haag: Martinus Nijhoff.

Husserl E. (1988). Vorlesungen über Ethik und Wertlehre 1908-1914. Dordrecht: Kluwer Academic.

Husserl E. (2004). Einleitung in die Ethik: Vorlesungen Sommersemester 1920 und 1924. Dordrecht: Kluwer.

Rybák D. (2012). Husserlův vztah k náboženství a problém geneze náboženského postoje vůbec v souvislosti analýz „žitého světa“ (Lebenswelt). In: J. Vogel, Z. Kučera, D. Vik (eds). Náboženství a teologie ve filosofické reflexi: mezi modernou a postmodernou. Chomutov: L. Marek, pp. 85–113.

Rybák D. (2013). Fenomenologie křesťanského lidství v souvislosti analýz žitého světa. In: J. Vogel, D. Vik (eds). Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou. Chomutov: L. Marek, pp. 67–80.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142