Etyka integralna Kena Wilbera. Zarys ideii i jej pedagogiczne implikacje

Aneta Gop

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.17

Abstrakt


Artykuł porusza problem etyki integralnej w ujęciu współczesnego amerykańskiego filozofa Kena Wilbera. Tekst poświęcony jest przedstawionej przez niego analizie stadiów rozwoju moralnego. Ponadto przybliża podstawowe pojęcia z zakresu etyki integralnej i dyskutuje na temat możliwych aplikacji tego modelu w współczesnym polskim dyskursie pedagogicznym.

Słowa kluczowe


Ken Wilber, stadia rozwoju moralnego, etyka integralna, wartośc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Esbjörn-Hargens S., Wilber K. (2006). Toward a comprehensive integration of science and religion: A post-metaphysical approach. W: P. Clayton, Z. Simpson (red.). The Oxford handbook of religion and science. Oxford: Oxford University Press.

Forman J. (brw). Ethical fitness trough moral dilemmas. Dostępny na: https://www.integrallife.com/integral-post/ethical-fitness-through-moral-dilemmas (otwarto 11.02.2015).

Gop A. (2015). Edukacja XXI wieku. Integralne nauczanie. „Ruch Pedagogiczny”, nr 4, s. 95–104.

Harris C.E., Pritchard M.S., Rabins M.J. (2005). Engineering ethics: concepts and cases. Belmont: Wadsworth Publishing.

Kelly S. (brw). Sources of the good: Towards a complex-integral ethic for the planetary era. Dostępny na: http://integralpostmetaphysicalnonduality.blogspot.com/2015/01/integral-ethics.html (otwarto 16.02.2015).

Kielar M.B. (2014). Idee edukacji integralnej w polskiej pedagogice. Wystąpienie na VI Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Filozoficznej, Łódź, 17-19 października 2014.

Kielar M.B., Gop A. (2012). Integralny Pluralizm Metodologiczny. Teoria i badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kielar M.B. (2012). Integralna wizja Kena Wilbera i jej zastosowanie w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Murray T. (2010). Exploring Epistemic Wisdom: Ethical and Practical Implications of Integral Theory and Methodological Pluralism for Collaboration and Knowledge-Building. W: S. Esbjörn-Hargens (red.). Integral Theory in Action: Applied, Theoretical, and Constructive Perspectives on the AQAL Model. Albany: Suny Press.

Murray T., Ake J., Peterson M.J. (2009). Online Curriculum and Dialog Design for Ethics Skills for Science and Engineering Students. Dostępny na: http://www.perspegrity.com/papers/E-Learn09MurrayExt.pdf (otwarto 11.10.2015).

Murray T. (brw). An Introduction to Principles of Ethics and Morality for Scientists and Engineers. Dostępny na: http://www.umass.edu/sts/ethics/online/EthicsResources/Eng_Ethics_intro.html (otwarto 10.10.2015).

Reynolds B. (2006). Where’s Wilber At? Ken Wilber’s Integral Vision in the New Millenium. Minnesota: Paragon House.

Waddock S. (2005). Mindfulness and integrity: The ongoing challenge of leadership development. W: R.A. Peterson, O.C. Ferrel (red.). Business ethics: New challenges for business schools and corporate leaders. New York: M.E. Sharpe.

Wight I. (2013). Exploring inter-being and inter-becoming as ethos making. „Journal of Integral Theory and Practice”, nr 8, s. 82–96.

Wilber K. (2000). Sex, ecology, spirituality: The spirit of evolution. Boston & London: Shambhala.

Wilber K. (2006). Integral spirituality: a startling new role for religion in the modern and postmodern world. Boston & London: Shambhala.

Wilber K. (2007). The Integral Vison. A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everything. Boston & London: Shambhala.

Wilber K. (1997/2012). Krótka historia wszystkiego, tłum. H. Smagacz. Warszawa: Wydawnictwo J. Santorski & Co.

Wilber K., Patten T., Leonard A., Morelli M. (2008). Integral Life Practice: A 21st-Century Blueprint for Physical Health, Emotional Balance, Mental Clarity, and Spiritual Awakening. Boston&London: Shambhala.

Wilber K. (brw). What is integral spirituality?. Dostępny na: http://files.meetup.com/91062/Integral%20Spirituality.pdf 1 (otwarto 6.02.2015).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142