Wstępna międzynarodowa walidacja Testu Kompetencji Moralno-Etycznej Piętnastolatków

Stanislav Ivanov

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.07

Abstrakt


Głównym narzędziem stosowanym w międzynarodowym badaniu ETiK-International jest Test Kompetencji Moralno-Etycznej Piętnastolatków (TKM-EP), opracowany w trakcie realizacji berlińskiego projektu ETiK. W tym artykule podjęto próbę porównania danych zgromadzonych w ramach projektu ETiK i w badaniach ETiK-International w Warszawie i Wiedniu. W wyniku walidacji okazało się, że narzędzie to z powodzeniem może służyć nie tylko do określenia kompetencji moralno-etycznej uczniów, lecz również efektywności nauczania szkolnego.

Słowa kluczowe


ETiK, kompetencja moralno-etyczna, empiryczne badanie pedagogiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D., Nikolova R. (red.) (2016). Ethisch-moralische Kompetenz als Teil öffentlicher Bildung. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Walberg H.J. (1988), Synthesis of Research on Time and Learning. „Educational Leadership”, nr 45, s. 76–86.

Heller K.A., Perleth C. (2000). Kognitiver Fähigkeitstest für 4. bis 12. Klassen, Revision. KFT 4-12+. Göttingen: Beltz-Test.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142