ETiK-International Szanghaj. Zamierzenie badawcze i raport z konstruowania zadań testowych dostosowanych do kontekstu chińskiego

Zhengmei Peng, Tao Peng

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/10.21697/fp.2016.2.06

Abstrakt


W Szanghaju powstał zespół naukowców, którzy podjęli się przygotowania i przeprowadzenia w Chinach badania ETiK-International. W tym artykule opisano genezę powstania zespołu i jego dotychczasowe działania w celu przygotowania realizacji zamierzenia badawczego. Obszernie opisano pracę nad modyfikacją zadań testowych i dostosowaniem ich do chińskiego kontekstu społeczno-kulturowego.

Słowa kluczowe


badanie ETiK-International, zadanie testowe, kompetencja moralno-etyczna, uniwersalizm powtarzania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D. (2006), Pedagogika ogólna, tłum. chińskie Xu Binyan. Shanghai.

Benner D., Peng Z., von Oettingen A., Stepkowski D. (2015). Bildung – Moral – Demokratie. Theorien und Konzepte moralischer Erziehung und Bildung und ihre Beziehungen zu Ethik und Politik. Paderborn–München–Wien–Zürich: Schöningh.

Brüning B. (2006) (red.). Gemeinsam erwachsen werden. Leipzig: Militzke.

Brüning B. (2008). Eine Welt für alle. Leipzig: Militzke.

Myślenie i cnota. Podręcznik (2014a). Tom 7a (pierwszy semestr klasy 7). Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Myślenie i cnota. Podręcznik (2014b). Tom 7b (drugi semestr klasy 7). Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Peng Zh., Peng T. (2016). Die Modernisierung der chinesischen moralischen Erziehung und die historische Verortung des Projekts ETiK-Shanghai-international. ?

Program nauczania przedmiotów: Myślenie i cnota oraz Myślenie i polityka (2004). Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Walzer M. (1996). Lokale Kritik – globale Standards. Zwei Formen moralischer Auseinandersetzung. Hamburg: Rotbuch Verlag.

Wymagania programowe dla przedmiotów: Myślenie i cnota oraz Myślenie i polityka (2010). Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Zeszyt ćwiczeń. Myślenie i cnota (2008). Tom 6a (pierwszy semestr klasy 6). Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Zeszyt ćwiczeń. Myślenie i cnota (2010). Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Zeszyt ćwiczeń. Myślenie i cnota (2013). Pekin: Capital Normal University Press.

Zeszyt ćwiczeń. Myślenie i cnota (2014). Tom 7b (drugi semestr klasy 7), Szanghaj: Educational Science Publishing House.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142